Administrācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Administrācija
Pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa 65475564
Lietvedības pārzine Ināra Keviša 65475572
Zemes lietu speciālists Žanis Smilgins 65475855
Sporta pasākumu organizators Aldis Rokjāns
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Andris Kevišs mob. 26321365
Traktora vadītājs Jānis Veliks
Autobusa vadītājs Juris Jonāns
Autobusa vadītājs Andrejs Kupšāns
Palīgstrādnieks Valdis Kudiņš
Remontatslēdznieks Aigars Teniss
Kapsētu pārzinis Aldis Rokjāns
Līksnas pagasta kultūras nams
Kultūras darba vadītāja Sintija Giptere mob. 26065446
Vidējās paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” vadītāja Kristīne Vasiļevska
Sieviešu vokālā ansambļa “Elēģija” vadītāja Kornēlija Lapkovska
Bērnu vokālā ansambļa “DoReMi” vadītāja Anastasija Lukašenoka
Bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” vadītāja Ināra Podniece
Amatierteātra “Maskas” vadītājs Māris Korsiets
Aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” vadītāja Marija Vingre
Līksnas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja Elita Poļakova 65475235
Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Sociālā darbiniece Elvīra Vorošena 65471414