Administrācija

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Administrācija
 Pārvaldes vadītāja  Biruta Ozoliņa 65475564
 Galvenā grāmatvede  Anita Ozola  65467012
Grāmatvede-kasiere  Aiga Ķeire  65467012
Lietvedības pārzine Ināra Keviša  65475572
 Zemes lietu speciālists  Žanis Smilgins  65475855
 Jaunatnes lietu speciāliste  Zane Ozola
 Sporta pasākumu organizators  Aldis Rokjāns
Dzīvokļu un komunālais dienests
 Dzīvokļu un komunālā dienesta vadītājs  Andris Kevišs  65475581
 Traktora vadītājs  Jānis Veliks
 Autobusa vadītājs  Juris Jonāns
 Autobusa vadītājs  Andrejs Kupšāns
 Palīgstrādnieks  Valdis Kudiņš
Remontatslēdznieks Aigars Teniss
 Kapsētu pārzinis  Aldis Rokjāns
Līksnas pagasta kultūras nams
 Kultūras nama direktore  Valentīna Korsiete  65475550
 Deju kolektīva vadītāja  Vilma Tāraude
 Vokālā ansambļa vadītāja  Diāna Laizāne
 Amatierteātra kolektīva vadītājs  Māris Korsiets
 Sieviešu apvienības “Saules taka” vadītāja  Marija Vingre
Līksnas pagasta bibliotēka
 Bibliotēkas vadītāja Elita Poļakova  65475235
Daugavpils novada Sociālais dienests
 Sociālā darbiniece  Elvīra Vorošena  65471414