Aicinām piedalīties iedzīvotāju kopsapulcē

 

 

Aicinu Jūs ierasties uz  Līksnas pagasta iedzīvotāju sapulci

 2016. gada 29. martā  plkst. 11.oo  kafejnīcā “VIRĀŽA”

/Gančevski/

 

DARBA KĀRTĪBA.

 

  1. 1.  Atskaite par Līksnas pagasta pārvaldes darbību 2015. gadā
  2. 2.  Atbildes uz jautājumiem
  3. 3.  Dažāda informācija

 

Sapulcē piedalīsies Daugavpils novada vadība un iestāžu vadītāji, kā arī pagasta pārvaldes struktūrvienību vadītāji un darbinieki,  varēsiet uzdot jautājumus gan novada domes pārstāvjiem, gan pagasta pārvaldes darbiniekiem.—–

Sakarā ar izmaiņām likumdošanā būs iespēja iepazīties ar jauno pieteikšanās  kārtību  LAD platību maksājumiem , kā arī citiem aktuāliem jautājumiem.

Ja Jums ir jautājumi vai priekšlikumi saistībā ar pagasta pārvaldes darbību, kurus nevēlaties uzdot sapulces laikā,  varat tos atsūtīt rakstiski  uz pagasta pārvaldi vai uz  e-pastu parvalde@liksna.lv   līdz 22. martam.

Lūdzu rast iespēju piedalīties kopsapulcē kaut vienam no ģimenes locekļiem un aktīvi iesaistīties debatēs.

Tuvojas Lieldienas,  un lai šis ir kluss pārdomu laiks, sevis izvērtēšanas laiks katram no Jums! 

Uz tikšanos 29. martā!

 

Ar cieņu

Pārvaldes vadītāja  Biruta Ozoliņa

Ja ir nepieciešams transports,  lūgums piezvanīt uz pagasta pārvaldi  līdz 22. martam plkst. 14.00 pa tālr. 65475572 vai mob. 26590341