Aicinām pieteikties tirgotājus!

Amatnieku, mājražotāju, saimnieciskās darbības veicēju tirdziņu organizē Līksnas pagasta pārvalde sadarbībā ar Daugavpils novada domi Jaunās latgaliešu mūzikas festivāla „Muzykys Skrytuļs” ietvaros. Tiek aicināti amatnieki, zemnieku un piemāju saimniecības, mājražotāji, radošo darbnīcu dalībnieki, ēdināšanas uzņēmumi no Daugavpils novada un citiem novadiem un pilsētām, saņemot Daugavpils novada domes atļauju.

Norises vieta: Līksnas Muižas parks, Līksnas  pagasts, Daugavpils novads
Norises laiks: 2016. gada 1.-3.jūlijs
Tirdzniecības aprīkojuma uzstādīšana – piektdien, 1. jūlijā līdz plkst. 17:00; sestdien, 2. jūlijā līdz plkst. 12.00
Tirdzniecības darba laiks – 1.jūlijā no plkst. 17.00 līdz plkst.2.00; 2.jūlijā no 12.00 līdz plkst. 5.00
Aprīkojuma demontāža – 2.jūlijā no plkst. 2.30 un 3.jūlijā no plkst. 5.30

Pieteikšanās kārtība -
Dalību tirdziņā piesaka, aizpildot pieteikumu tirdzniecībai publiskā vietā Daugavpils novadā (pielikumā).
Pieteikums līdz 2016. gada 17. jūnijam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, Attīstības nodaļā, 29. kab. vai elektroniski – jazeps.krukovskis@dnd.lv
Informācijai: Jāzeps Krukovskis – 26121362, jazeps.krukovskis@dnd.lv

Tirdzniecības_noteikumi