Aizlūgumi par mirušajiem Līksnas pagasta kapsētās

Aizlūgums   par mirušajiem Līksnas draudzes kapsētās: 


 7.  novembrī Patmaļu kapos ar Sv. Misi plkst. 13:00  


14.  novembrī Mīšteļu kapos ar Sv. Misi plkst. 13:00