Līksnas pagasta VPDK “Daugaveņa” svin 10 gadu jubileju

  1. oktobrī Daugavpils novada KC “Vārpa” pieskandināja dejotāju soļi, jo tur 10 gadu jubileju svinēja mūsu deju kolektīvs “Daugaveņa”.

Svētku koncertā “Pļuovu sīnu par vysu dīnu” kopā ar draugu kolektīviem- Stopiņu pagasta VPDK “Luste” un Dvietes pagasta VPDK tika izstāstīts stāsts par darbu, jaunību un mīlestību. Šis vakars izvērtās par brīnišķīgu pasākumu, kurā galvenā noteicēja bija -deja.

“Daugaveņa” šo gadu laikā  ir izveidojies par stabilu, augsta līmeņa kolektīvu Daugavpils novadā, pateicoties pašu dejotāju ieguldītajam darbam un pūlēm , un visvairāk tā vadītājas Vilmas Tāraudes prasmei savu pieredzi un zināšanas nodot tālāk saviem dejotājiem. Tikai ar neatlaidīgu darbu tika panākti augstie rezultāti- Augstākās pakāpes skatēs un iespēja piedalīties Dziesmu un Deju svētku abos koncertos, ieskaitot arī koncertu “Vēl simts gadu dejai” Arēnā.

Kolektīvs aktīvi koncertē un ir pazīstams ne tikai novadā, bet arī ārpus tā robežām. Labprāt piedalās privātos pasākumos ar krāšņiem priekšnesumiem, kuros iesaista arī apkārtējos.

Atzīmējot šo jubileju, gribas pateikt lielu paldies vadītājai Vilmai Tāraudei un dejotājiem: Jānim Dzenim, Daigai Alikai- Skrupskai, Austrim Skrupskim, Olitai Miglānei, Aldim Miglānam, Mārītei Zaķei, Raimondam Zaķim,Indrai Skrindai, Kristīnei Vasiļevskai, Jānim Mežulim, Aivaram Tāraudam, Inārai Podniecei, Ingrīdai Geriņai, Normundam Geriņam, Anitai Jankovičai, Aijai Dvinskai, Līgai Reliņai, Ilmāram Briedim, Skaidrītei Kudiņai, Ivaram Kudiņam, Egonam Kivkucānam.

Tāpat sirsnīgu paldies jāsaka Līksnas pagasta pārvaldes vadītājai Birutai Ozoliņai par atbalstu, interesi un līdzdalību visu šo gadu laikā, kā arī Līksnas KN vadītajām – Silvijai Sproģei un Sanitai Pinupei , kuras  ar šo kolektīvu bija dažādos brīžos.

Jubileja ir nosvinēta. Tagad tik atliek iesākto ceļu turpināt un priecēt ar savu dejotprasmi  skatītājus un draugus. Lai veicas!