Attīstības plāns

Attīstības plans

SATURS

1.Līksnas pagasta raksturojums
1.1 Pagasta vēsturiski ģeogrāfiskais raksturojums
1.2 Pašvaldības pārvaldes struktūra, budžets, īpašumi
1.3 Dabas resursi, apsaimniekošana, zemes fonds
1.4 Iedzīvotāji, nodarbinātība, demogrāfiskā situācija
1.5 Izglītība, kultūra, sociālā aizsardzība, veselības aprūpe pagastā
1.6 Teritorijas pārskata karte

2.Esošās situācijas analīze
2.1 SVID analīze
2.2 Infrastruktūras analīze
2.3 Uzņēmējdarbības raksturojums

3.Ekonomiskās attīstības vīzija un mērķi
3.1 Pagasta nākotnes vīzija
3.2 Pagasta attīstības ilgtermiņa un īstermiņa mērķi

4. Pagasta ekonomiskās attīstības stratēģija
4.1 Iedzīvotāju viedokļa analīze par pagasta attīstību
4.2 Rīcības programma mērķu sasniegšanai