Autobusa MERCEDES BENZ 0303 pārdošana par brīvu cenu

Līksnas pagasta pārvalde pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošo kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ 0303, izlaiduma gads 1988., nobraukums 413692 km.

Autobusa cena EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti euro 00 centi ).

Personas, kuras vēlas iegādāties autobusu, līdz 15.06.2016. plkst. 14.00, iesniedz pieteikumu Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV 5456.

Autobuss apskatāms Daugavpils novada Līksnas pagasta Kalniškos, iepriekš saskaņojot ar pārvaldes autobusa vadītāju Andreju Kupšānu pa tālr. 29551590

Ja pieteiksies vairāki pircēji, tiks rīkota izsole starp šīm personām.

Tālruņi uzziņām 65475564; 26590341