Bibliotēka

 

Līksnas pagasta bibliotēkas vadītāja Elita Poļakova

tālr.: 65475235
e-pasts: biblioteka@liksna.lv

 

Informācija pieejama: 
https://www.facebook.com/liksnasbiblioteka/

 

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 10.30 – 19.00
Trešdiena 8.00 – 16.30
Ceturtdiena 8.00 – 16.30
Piektdiena 8.00 – 16.30
Sestdiena 8.00 – 16.30
Svētdiena Slēgts

Darba plāns

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Datortehnikas lietošanas noteikumi

Liksnas_pagasta_bibliotekas_darba_plans_2019_gadam

KONKURSA_”Lasītprieks! 2019″ NOLIKUMS

Bibliotēkas pakalpojumi 

 • brīva pieeja bibliotēkas krājumam
 • bezmaksas interneta pakalpojumi

Bez maksas izmantojamās datu bāzes:

 • laikrakstu bibliotēka Lursoft
 • Letonika.lv (www.letonika.lv)- latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā. Sniedz pieeju dažādām enciklopēdijām, vārdnīcām, daudzu latviešu autoru darbiem. Tāpat te ir atrodami dažādi attēli un latviešu valodai noderīgi rīki un uzziņu resursi.

Maksas pakalpojumi:

Kopēšana un izdruka:

 • melnbaltā A4 formāta lapa no vienas puses 0,07 Euro
 • melnbaltā A3 formāta lapa no vienas puses 0,14 Euro
 • krāsainā   A4 formāta lapa no vienas puses 0,70 Euro

Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūciju sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi ir apstiprināti ar Daugavpils novada domes 31.07.2014. lēmumu Nr. 679 „Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās”.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties Līksnas pagasta bibliotēkā vai mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv

Konsultācijas

 • e-pastkastītes izveidošanā
 • interneta resursu izmantošanā
 • rēķinu apmaksā ar interneta starpniecību ( ja apmeklētājam ir bankas karte vai internetbankas pieslēgums)
 • grupu vai individuālas datoapmācības “Pirmie soļi darbā ar datoru” (par apmācību laiku var vienoties)

SBA ( starpbibliotēku abonements) pakalpojumus.( Ja mūsu bibliotēkā nav lasītājam nepieciešamo grāmatu, tās iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām. Lasītājs sedz pasta izdevumus)

 

Līksnas pagasta bibliotēkā 2023. gadā pieejamie preses izdevumi

“Latvijas periodiskie izdevumi”:

 • “Vakara Romāns”
 • “Latgales Laiks”
 • “Ieva”
 • “Ievas Dārzs”
 • “Ievas Stāsti”
 • “Ievas Virtuve”
 • “Ievas Padomu Avīze”
 • “Citādā Pasaule”
 • “Ej!”
 • “Klubs”
 • “Privātā Dzīve”
 • “Praktiskais Latvietis”
 • “100 Labi Padomi”
 • “Dari Pats”
 • “Dārza Pasaule”
 • “Copes lietas”
 • “Dārzs un drava”
 • “Ilustrētā junioriem”
 • “Imperfekt”
 • “Lauku māja”

 

Bibliotēkas darbības mērķis un funkcija

Bibliotēkas darbības mērķis un funkcija joprojām paliks pakārtoti mūsu bibliotēkas apmeklētāju interesēm .

Mērķis: visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana.

Funkcija: rūpēties par pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību, regulāri padziļināt un paplašināt augstvērtīgu literatūras klāstu, līdz ar to sekmēt mūžizglītības iespējas saviem apmeklētājiem, kā arī veicināt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

 

Vēsture

Līksnas bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1923. gadā, kad kultūrveicināšanas biedrībai “Saule” tika piešķirta Valsts Kultūras fonda bibliotēka ar vairāk nekā 1000 dažādām vērtīga satura grāmatām. Bibliotēka tika izvietota draudzes mājā pie baznīcas, kur bija laba izdevība pēc dievkalpojuma grāmatas izsniegt un apmainīt. Kā jaunās, tā arī vecās paaudzes grāmatu lasītāju bija ļoti daudz. Simtiem grāmatu atradās lasītāju rokās.

Vēlākajos gados šo bibliotēku pārņēma Latvijas katoļu biedrības Līksnas nodaļa. Līdz Latvijas lauksaimniecības biedrības nodibināšanai, Saules biedrība rīkoja arī lauksaimnieciska rakstura kursus, uz kuriem tika aicināti attiecīgu nozaru agronomi. Tika rīkoti arī mājturības kursi sievietēm, Kaucmildes skolotāju – instruktoru vadībā, kas līksniešiem deva labas nama mātes un saimnieces.

1935. gadā Līksnas pagasta teritorijā darbojās sekojošas bibliotēkas:

 1. Kultūras veicināšanas biedrības “Gaisma” bibliotēka ar 560 sējumiem. Pārzinis Rubins Antons.
 2. Latvijas katoļu Jaunatnes biedrība Līksnas nodaļas bibliotēka; atrašanas vieta Līksnas Romas Katoļu draudzes mājā, pārzinis Pēteris Zariņs, dzīvoja Līksnas pamatskolā

Pēteris Zariņs – Līksnas nodaļas bibliotekārs no 1923. gada līdz 1941. gadam. Viņa darbs ir bijis daudzveidīgs: skolotājs jeb Līksnas skolas pārzinis un sabiedrisks darbinieks šī vārda visplašākajā nozīmē – bibliotekārs, kora vadītājs, kultūrveicināšanas biedrības “Saule” vadītājs, pirmais sagatavoja un uzveda komēdiju “Pēdējie divi rubļi”, arī “lielus’ darbus: “Kas tie tādi, kas dziedāja”, “Pūt , vējiņi” u. c., atjaunoja ugunsdzēsēju biedrību, nodibināja Līksnas mazpulku.

1944. gadā pārcēlās uz Angliju.
Nodibinoties kolhoziem, Līksnas pagasta teritorijā izveidojās 2 bibliotēkas. Aužguļānu pagasta bibliotēka un Motrosova bibliotēka. Sākumā bibliotēka atradās Priežu pamatskolas telpās. Vēlāk bibliotēka bija izvietota Matrosova kluba telpās. Aužguļanu pagasta bibliotēka bija izvietota pagasta telpās.

Pirmā bibliotekāre bija Bronislava Stupiņa no 1952. – 1954. gadam.
No 1954. – 1956. gadam par bibliotēkas pārzini strādāja Antons Korsaks.
No 1956. gada līdz 1970. gadam par bibliotēkas vadītāju strādāja Ilga Rekšņa (vēlāk Ilga Baika).
No 1970. līdz 1979. gadam par bibliotēkas vadītāju strādāja Lūcija Sarkane.

Par bibliotēkas vadītāju no 1979. g. – 1980. gadam strādāja Valija Martinova no Nīcgales pagasta. Beidzot studijas augstskolā, sāk strādāt Nīcgales pamatskolā par skolotāju.

1981. -2008.g. par Līksnas bibliotēkas vadītāju strādāja Elvīra Vorošena. Bibliotēka joprojām atradās pagasta telpās. 1985. gadā bibliotēku pārceļ uz bijušā Līksnas medpunkta telpām, kas ir plašākas, bet ļoti mitras aukstas un tumšas.

2009. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz pilnībā renovētu ēku līdzās pagasta pārvaldei, un par jauno bibliotēkas vadītāju kļūst Liene Dzalbe.