Borisa un Ināras Teterevu atbalstītais projekts “Veselam un laimīgam līksnietim”

2015. gada 1. aprīlī Daugavpils novada Līksnas pagasta jauniešu biedrība „Līksnas jauniešu kopiena” parakstīja līgumu ar Borisa un Ināras Teterevu fondu par projekta „Veselam un laimīgam līksnietim” īstenošanu. Projekta kopējās finansējums ir EUR 7000,00. 90% t.i. EUR 6300,00 finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds, 10% t.i. EUR 700,00 līdzfinansē Daugavpils novada dome, uz doto brīdi ir saņemts finansējums EUR 5040, 00 apmērā. Projekta realizācijas laiks saskaņā ar līguma noteikumiem ir līdz 2016. gada 31. martam.—–

Projekta īstenošanas laikā tika nomainīti 8 logi un balkona durvis atpūtas centra „Kopā ” telpās, tādā veidā ir samazinājušies izdevumi par apkuri un tiek nodrošināta nepieciešamā temperatūra telpās. Tika iegādāts inventārs: dīvāns, datora krēsls, 12 taburetes, 5 nūjošanas nūjas, 7 hanteļu komplekti, svarcelšanas sols, 3 vingrošanas riņķi, 10 vingrošanas paklāji, svari, šautriņas, skrejceliņš, velotrenažieris. Piesaistīti 19 jauni atpūtas centra apmeklētāji, kuri veido arī citas vecuma grupas (jaunās māmiņas, vidēja un vecāka gadagājuma sievietes), tādā veidā sekmē dažādu paaudžu dialogu un komunikāciju spēju izkopšanu. Veicināta sadarbība ar divām Līksnas pagasta kopienām (aktīvo sieviešu apvienību “Saules taka”, jaunajām māmiņām un tētiem) un ar citiem Daugavpils novada pagastu iedzīvotājiem (Vaboles, Sventes, Nīcgales pagasti).

Projekta realizācijas gaitā:

 10 dalībnieki katru dienu piedalās nodarbībās „ Nosvērts un laimīgs”;

12 dalībnieki ir piedalījušies 40 nūjošanas nodarbībās;

9 jaunās māmiņas, 2 tēti un 9 bērniņi piedalījās 5 jauno māmiņu pieredzes apmaiņas pasākumos;

7 interesenti apmeklēja koriģējošās vingrošanas 20 nodarbības stājas un gaitas uzlabošanai;

Sporta aktivitātēs “Mēs varam” atsaucās 23 jaunieši no Līksnas un Vaboles pagastiem; velobraucienā piedalījās 17 jaunieši;

radošajā talkā dzīvības koku zīmēja 12 jaunieši;

Stāstu konkursā “Līksnas pagasta personība” tika iesniegti 8 stāsti par Līksnas pagastā dzīvojošām personībām;

Plānošanas pasākumā “Iespēju nakts” piedalījās 36 Līksnas pagasta iedzīvotāji dažādos vecumos;

Pasākumā “Nāc ciemos Helovīnā” piedalījās 15 jaunieši;

Ziemassvētku radošajā darbnīcā piedalījās gan vietējie Līksnas pagasta iedzīvotāji, gan viesi no Daugavpils, kopā 28 dalībnieki izveidoja 37 apsveikumus.

 Fotogrāfijas skatīt “Galerijā”