“Elēģija” koncertskatē ieguva pirmās pakāpes diplomu


Šī gada 26. februārī Daugavpils novada kultūras centrā notika koncertskate vokālajiem ansambļiem. Koncertskatē piedalījās Līksnas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, iegūstot pirmās pakāpes diplomu, kā arī tiekot izvirzīts uz Latgales reģiona vokālo ansambļu skati Rēzeknes novadā. Skatē ansamblis izpildīja trīs skaņdarbus: Celiet mani uz akmeņa (latviešu tautas dziesma, Egila Siliņa mūzikas apdare); Līsti, līsti lietutiņi ( Ilze Arne, tautas dziesmas vārdi); un Saule auda audekliņu (Andreja Sējāna mūzikas apdare, latviešu tautas dziesma).