Pasākums pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Ielaid sirdī pavasari”