Radošās dienas “Citāda kultūra” no 26.08.2014. – 28.08.2014. un pasākums jauniešiem “Iegriežam mācību gadu” 29.08.2014.