Ceļu atjaunošanas darbi Līksnas pagastā

Izsludināts: 2015.07.17
Identifikācijas numurs: Līksna 2014/5
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2014/5
CPV kods: 45233141-9
Paredzamā līgumcena: 14000.00-169999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Par iepirkuma priekšmetu – Komunālā dienesta vadītājs Andris Kevišs, 65475581, 26321365, e-pasts parvalde@liksna.lv
Par iepirkuma nolikumu – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Aiga Ķeire, 65475572, e-pasts: aiga.keire@liksna.lv
Dokumentācija: Nolikums

Klingerieši -Zeltapurvs” darbu daudzumu saraksts

MĪšteļi- Vērdiņi -Vaboles mežs” darbu daudzumu saraksts

Ziņojums_par iepirkuma_rezultātiem

Uzvarētāja nosaukums: SIA Krustpils
Uzvarētāja apraksts: Reģ. Nr. 45403000253, juridiskā adrese Rīgas iela 33, Jēkabpils, LV5202
Uzvarētāja cena: 62901.53
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 17.07.2015.
Risinājums: Līgums_Mīšteļi_Vērdiņi_Vaboles mežs

Līgums_Klingerieši_Zeltapurvs