Ceļu atjaunošanas darbi Līksnas pagastā

Izsludināts: 2015.06.03
Identifikācijas numurs: Līksna 2015/4
Iepirkuma stadija: Pārtraukts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2015/4
CPV kods: 45233141-9
Paredzamā līgumcena: 14000.00-169999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Par iepirkuma priekšmetu – Komunālā dienesta vadītājs Andris Kevišs, 65475581, 26321365, e-pasts parvalde@liksna.lv

Par iepirkuma nolikumu –  iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Aiga Ķeire, 65475572, e-pasts: aiga.keire@liksna.lv

Dokumentācija: Nolikums

Darbu daudzumu saraksts 

Grozījumi dokumentācijā: Precizētais darbu daudzumu saraksts
Atbildes uz jautājumiem: Iepirkuma 1. daļā

1. Kāda veida nostiprinājumi paredzēti (pret erozijas paklājs, laukakmeņi javā vai citi). Lūdzam norādīt paredzamo stiprinājuma veidu (pozīcija Nr. 5, Nr. 11)?

2. Lūdzam precizet izpildāmos darbus pozīcijā Nr. 8?

Skatīt precizēto darbu daudzumu  sarakstu.

Iepirkuma 2. daļā

1. Lūdzam norādīt paredzēto stiprinājuma veidu (pozīcijā Nr. 6)

2. Lūdzam precizēt izpildāmos darbus (pozīcijā Nr. 8)

Skatīt precizēto darbu daudzumu  sarakstu.

Uzvarētāja nosaukums: Iepirkums pārtraukts: Finanšu līdzekļu nepietiekamība