Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2015.02.11
Identifikācijas numurs: Līksna 2015/2
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2015/2
CPV kods: 09100000-0
Paredzamā līgumcena: 4000.00-41999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Andris Kevišs tālr. 26321365
Dokumentācija: Nolikums degviela

Ziņojums par iepirkuma rezultātiem

Grozījumi dokumentācijā: Izteikt 4. pielikumu „Finanšu piedāvājums  Iepirkumam”Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2015/2” šādā redakcijā (skat. pielikumu Finanšu piedāvājuma grozījumi)

Finanšu piedāvājuma grozījumi

Ievietots 13.02.2015. plkst. 11.20

Uzvarētāja nosaukums: SIA RusLatNafta
Uzvarētāja apraksts: Reģ. Nr. 40003497879, juridiskā adrese Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV 5404, e-pasts office@daug.dinaz.lv
Uzvarētāja cena: 15903,00
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 04.03.2015.
Risinājums: RusLatNafta_līgums