Jaunatnes ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi

Izsludināts: 2018.05.15
Identifikācijas numurs: Līksna 2018/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2018/4
CPV kods: 45233223-8
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65449008
Kontaktpersona: Komunālā dienesta vadītājs Andris Kevišs tālr. 26321365
Dokumentācija: Nolikums

Lēmums

Līgums

Jautājumi un atbildes