Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi

Izsludināts: 2016.05.23
Identifikācijas numurs: LĪKSNA 2016/5
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2016/3
CPV kods: 45233223-8
Paredzamā līgumcena: 14000-169999,99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Komunālā dienesta vadītājs Andris Kevišs 65475581; 26321365
Dokumentācija: Nolikums

Lēmums

Ošukalns_līgums

Iesniegšanas termiņš 06.06.2016. plkst. 14.00
 Jautājumi: Jautājums: Vai ielas asfalta seguma izbūves darbiem tiks pieļauts izmantot arī asfaltbetonu ar saistvielas klasi 70/100, ja tiks nodrošinātas nepieciešamās asfaltbetona īpašības atbilstoši Ceļa specifikācijai 2015?

Atbilde: Pasūtītājs (projektētājs) neiebilst asfaltbetona ar saistvielas klasi 70/100 izmantošanai, ja tiks nodrošinātas nepieciešamās asfaltbetona īpašības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015.

Jautājums par iepirkuma “Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi”, ID.Nr. Līksna 2016/5, darba daudzumu sarakstu – Pozīcijas “Esošā asfaltbetona seguma ar pamatu demontāža vidēji 20 cm biezumā un transportēšana uz atbērtni” apjoms (1.3 pozīcija) stipri pārsniedz pozīcijas “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība, hvid.=15cm” (2.1 pozīcija) apjomu. Vai tā ir domāts, vai arī pozīcijas 2.1 mērvienība tika domāta – m3?

Atbilde: Tāmes pozīcija 2.1. drukas kļūdas dēļ tika norādīta m2, tai jābūt m3.

 

 Uzvarētājs:  SIA “Ošukalns”, reģistrācijas nr. 45403003353, juridiskā adrese Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV 5201
 Līgumcena EUR (bez PVN)  21409,07