Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2014.12.16
Identifikācijas numurs: Līksna 2014/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2014/4
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Lietota autobusa  iegāde Līksnas pagasta pārvaldes  vajadzībām

CPV kods: 34121000-1
Paredzamā līgumcena: 42 000-133 999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Biruta Ozoliņa tālr. 26590341; 65475564
Dokumentācija: Nolikums

Lēmums 12.12.2014.

Grozījumi dokumentācijā: Izteikt 2. pielikuma „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „Atklāts konkurss “Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2014/4” tabulas 19. punktu šādā redakcijā:

Nr. p.k.   Tehniskās specifikācijas prasības
19. Jauda, kw Līdz 240

Izteikt 3. pielikuma  „Atklāts konkurss “Lietota autobusa iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām” Tehniskais piedāvājums” tabulas 19. punktu šādā redakcijā:

Nr. p.k.   Tehniskās specifikācijas minimālās prasības Pretendenta piedāvājums
19. Jauda, kw Līdz 240  

Apstiprināts Līksnas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas 24.11.2014. sēdē protokols Nr. 2.

Uzvarētāja nosaukums: Iepirkumu procedūra izbeigta – pretendentu piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma prasībām
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 16.12.2014.