Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā

Izsludināts: 2016.02.02
Identifikācijas numurs: Līksna 2016/2
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2016/2
CPV kods: 90511000-2
Paredzamā līgumcena: 4000.00-41999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Komunālā dienesta vadītājs Andris Kevišs

Tālruņa Nr. 654 75581, mob. 26321365

Dokumentācija:  Nolikums

9. pielikums

Lēmums 

 

Uzvarētāja nosaukums: SIA “EKO Latgale”
Uzvarētāja apraksts: Reģ. Nr. 41503024980, juridiskā adrese Dunduru iela 13a, Daugavpils, LV 5414
Uzvarētāja cena: 10,60 EUR/m3
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 21.03.2016.
Risinājums: Eko_Latgale līgums