Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2015.05.12
Identifikācijas numurs: Līksna 2015/3
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2015/3
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Līksnas pagasta pārvaldes  esošo, kadastrāli uzmērāmo, zemes vienību saraksts

(katrai zemes vienībai darbi izpildāmi kā atsevišķam īpašumam)

Nr.p.k.

Īpašuma nosaukums, adrese, sastāvs

1.

Nekustamais īpašums Jaunušāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 008 0103, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0103     1,10 ha platībā.

2.

Nekustamais īpašums Jaunušāni, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 008 0104, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0104       1,00 ha platībā

3.

Nekustamais īpašums  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 003 0003, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu        4468 003 0173      3,00 ha platībā

4.

Nekustamais īpašums Viktorijas 2, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 008 0080, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 008 0138   0,40 ha platībā

5.

Nekustamais īpašums  Agatnieki, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 0234, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 004 0234      1,00 ha platībā

6.

Nekustamais īpašums  Pakalni 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 0094, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 004 0094    4,20 ha platībā

7.

Nekustamais īpašums Ezermala 2, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 0216, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 004 0137     1,80 ha platībā

8.

Nekustamais īpašums   Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 0159, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 004 0159     2,50 ha platībā

9.

Nekustamais īpašums  Ezermala 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004 0012, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 004 0295     0,60 ha platībā

10.

Nekustamais īpašums  Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 005  0028, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu        4468 005 0549     1,20 ha platībā.

11.

Nekustamais īpašums  Sarkaņi , Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 005  0534, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0534     2,00 ha platībā.

12.

Nekustamais īpašums Sarkaņi  2, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 005  0410, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0442     2,80 ha platībā.

13.

Nekustamais īpašums  Jasmīni 2, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 004  0181, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 004 0303     1,70 ha platībā.

14.

Nekustamais īpašums Griezītes 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 005  0412, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0307     0,20 ha platībā.

15.

Nekustamais īpašums  Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 005  0415, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0415     2,70 ha platībā.

16.

Nekustamais īpašums Tiltu skola, Tilti, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 006  0525, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0525     0,30 ha platībā.

17.

Nekustamais īpašums  Muižas parks 1, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, kadastra numurs 4468 005  0693, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 005 0414     3,79 ha platībā.
CPV kods: 71355000-1
Paredzamā līgumcena: 4000.00-41999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475581, e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Zemes lietu speciāliste Margarita Krauce
Dokumentācija:  Nolikums 

Ziņojums_par_iepirkuma rezultātiem

Līgums

Grozījumi dokumentācijā: Aizstāt 5. pielikumā “Sertificēta speciālista zemes kadastrālās uzmērīšanas darba veikšanai CV un pieejamības apliecinājums” skaitli “3.4.1.2” ar skaitli “3.6.2.2.”.
Aizstāt Līguma pielikumā Nr. 1 “Līksnas pagasta pārvaldes valdījumā esošo, kadastrāli uzmēramo, zemes vienību saraksts” tekstu “Līksna 2015/2” uz tekstu “Līksna 2015/3”.
Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latvijasmernieks.lv”
Uzvarētāja apraksts: Reģ. Nr. 40003783960, juridiskā adrese Meža iela 4, Rīga, LV 1048
Uzvarētāja cena: 4450,00
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 12.05.2015.