Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām

Izsludināts: 2014.05.20
Identifikācijas numurs: 2014/2
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2014/2
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Līksnas pagasta pārvaldes  esošo, kadastrāli uzmērāmo, zemes vienību saraksts

(katrai zemes vienībai darbi izpildāmi kā atsevišķam īpašumam)

Nr.

p.k.

Zemes vienības nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

1.

Vaikuļāni

4468 004 0262

20.00

2.

Jaunušāni

4468 008 0423

1.5

3.

‘’427” Ļūbaste1

4468 006 0469

0.06

4.

‘’31” Priežu sils

4468 007 0040

0.05

5.

Gančevski

4468 002 0212

2.90

6.

„172’’ Latgale

4468 009 0179

0.05

7.

Līksnas pagasts

4468 005 0548

4.10

8.

Līksnas pagasts

4468 008 0445

1.12

9.

Līksnas pagasts

4468 005 0235

2.50

10.

Līksnas pagasts

4468 005 0653

1.7

11.

Līksnas pagasts

4468 004 0212

11.10

12.

Līksnas pagasts

4468 005 0398

20.7

13.

Līksnas pagasts

4468 005 0121

5.40

14.

„9”Priežu sils

4468 007 0026

0.05

 

Kopā:

71.23

CPV kods: 71355000-1
Paredzamā līgumcena: 4000.00-41999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts parvalde@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Zemes lietu speciāliste Margarita Krauce 65475581
Dokumentācija: Nolikums_zemes_vienību_kadastrālā_uzmērīšana
Grozījumi dokumentācijā: Izslēgt 2. pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2. punktu “Zemes vienību ārējo robežu sakārtošanas darbi”

Izslēgt 3. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2. punktu “Zemes vienību ārējo robežu sakārtošanas darbi”

Izteikt 3. pielikuma „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS „Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana  Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām ”Līksna 2014/2” tabulas „Līksnas pagasta pārvaldes  esošo, kadastrāli uzmērāmo, zemes vienību saraksts’ 6. punktu šādā redakcijā:

 

Nr.

p.k.

Zemes vienības nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

6.

„172’’ Latgale

4468 009 0179

0.05

 

 

 

 

 

Izteikt 4. pielikuma „FINANŠU PIEDĀVĀJUMS „Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana  Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām” Līksna 2014/2” tabulas „Līksnas pagasta pārvaldes  esošo, kadastrāli uzmērāmo, zemes vienību saraksts” 6. punktu šādā redakcijā:

 

Nr.

p.k.

Zemes vienības nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Darba izmaksas bez PVN,EUR

6.

„172’’ Latgale

4468 009 0179

0.05

 

Izslēgt 3. pielikumā „TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS „Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana  Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām ”Līksna 2014/2” tekstu: “Norāda tikai to iepirkuma priekšmeta daļu/ daļas kurā piedalās”

Izslēgt 4. pielikumā „FINANŠU PIEDĀVĀJUMS „Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana  Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām” Līksna 2014/2” tekstu: “Norāda tikai to iepirkuma priekšmeta daļu/ daļas kurā piedalās”

 

Uzvarētāja nosaukums: SIA “GEO FOREST”
Uzvarētāja apraksts: Reģ. Nr. 41503066202, juridiskā adrese Gaismas iela 4-24, Daugavpils, LV 5417
Uzvarētāja cena: 6150
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 09.06.2014.
Risinājums: GEO_FOREST_Ligums

Pazinojums_par _pienemto_lemumu