Iesniegums atkārtotai zemes vienības apsekošanai

Lauku atbalsta dienests ( LAD)  ir sagatavojis sarakstu par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm Līksnas pagastā par 2018.gadu. Ja Jūs konstatējāt, ka Jūsu zemes vienība ir iekļauta šajā sarakstā, bet zeme tika apstrādāta lūdzam rakstīt iesniegumu (pielikumā) atkārtotai zemes vienības apsekošanai.

LIZ_saraksts_nekopts

Iesnieguma_veidlapa