IESTĀDES

Iestāde/Struktūrvienība Vārds, uzvārds, amats Kontaktinformācija
Līksnas pagasta pārvalde Biruta Ozoliņa,

Pārvaldes vadītāja

Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils nov.

65475564; 26590341

biruta.ozolina@liksna.lv

Līksnas pagasta kultūras nams Valentīna Korsiete
Kultūras nama direktore
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils nov.
65475550valentina.korsiete@liksna.lv
Līksnas  pagasta bibliotēka Elita Poļakova

Bibliotēkas vadītāja

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils nov.
65475235
biblioteka@liksna.lv
 Dzīvokļu un komunālais dienests Andris Kevišs
Komunālā dienesta vadītājs
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
65475581; 26321365
andris.keviss@inbox.lv