IESTĀDES

Iestāde/Struktūrvienība Vārds, uzvārds, amats Kontaktinformācija
Līksnas pagasta pārvalde Biruta Ozoliņa,

Pārvaldes vadītāja

Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas nov.

65475564; 26590341

biruta.ozolina@liksna.lv

Līksnas pagasta kultūras nams Sintija Giptere
Kultūras nama direktore
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas nov.
65475550,  26065446sintija.giptere@liksna.lv
Līksnas  pagasta bibliotēka Elita Poļakova

Bibliotēkas vadītāja

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas nov.
65475235
biblioteka@liksna.lv
Īpašumu apsaimniekošanas

nodaļa

Andris Kevišs

Īpašumu apsaimniekošanas

nodaļas vadītājs

 

Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads
65475581; 26321365
andris.keviss@inbox.lv