IESTĀDES

Iestāde/Struktūrvienība Vārds, uzvārds, amats Kontaktinformācija
Līksnas pagasta pārvalde Biruta Ozoliņa,

Pārvaldes vadītāja

Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas nov.
65475564; 26590341
biruta.ozolina@liksna.lv
Līksnas pagasta kultūras nams Sintija Giptere

Kultūras darba vadītāja

Daugavas iela 10, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas nov.
mob. 26065446
sintija.giptere@liksna.lv
Līksnas  pagasta bibliotēka Elita Poļakova

Bibliotēkas vadītāja

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas nov.
65475235
biblioteka@liksna.lv
Īpašumu apsaimniekošanas

nodaļa

Andris Kevišs

Īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs

 

Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads
mob. 26321365