IESTĀDES

Iestāde/Struktūrvienība Vārds, uzvārds, amats Kontaktinformācija
Līksnas pagasta pārvalde Biruta Ozoliņa, vadītāja Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils nov.

65475564; 26590341

biruta.ozolina@liksna.lv

Līksnas pagasta kultūras nams Valentīna Korsiete
Kultūras nama direktore
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils nov.
65475550

valentina.korsiete@liksna.lv

Līksnas  pagasta bibliotēka Liene Dzalbe
Bibliotēkas vadītāja
Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils nov.
65475235
biblioteka@liksna.lv
 Dzīvokļu un komunālais dienests Andris Kevišs
Komunālā dienesta vadītājs
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
65475581; 26321365
andris.keviss@inbox.lv
Līksnas bāriņtiesa Valdis Miltiņš, Priekšsēdētājs

 

Ināra Keviša, Sekretāre

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
29424160; 65471011
valdis.miltins@liksna.lv,65467014inara.kevisa@liksna.lv
Līksnas bāriņtiesa Jeļena Gavrilova
Bāriņtiesas locekle (Kalupes pagasts)
Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads
29455362; 65447833
jelena.gavrilova@kalupe.lv
Līksnas bāriņtiesa Biruta Kokina
Bāriņtiesas locekle (Vaboles pagasts)
Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads
29470898; 65475855
birutakokina@inbox.lv
Līksnas bāriņtiesa Svetlana Šaļimova
Bāriņtiesas locekle (Nīcgales pagasts)
Skolas iela 17,Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
29460184; 65471145
svetlana0519@inbox.lv