Informācija

Līksnas pagasta pārvalde  ir noslēgusi līgumu ar SIA “Defass-D” par jumta seguma nomaiņu Patmaļu kapličai.  Kopējās būvdarbu izmaksas- EUR 7293,19  t.sk. Daugavpils novada Kultūras mantojuma  objektu saglabāšanas fonda finansējums- EUR 4000,00 ,  pašvaldības finansējums  – EUR  789,75 , savākti ziedojumi- EUR  2503,44.

Kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis /Nr. 9145/. Kapličas datējums ir  1884. gads.  Kapliča celta bez nevienas naglas. Tā ir neapšūtu tēstu koka baļķu taisnstūrveida plānojuma guļbūve. Virs ieejas daļas neliels tornītis ar krustu- iespējams, tas bijis zvanu tornis. Kapličai ir saglabājušās vēsturiskās koka durvis ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses un oriģinālas durvju apkalumu detaļas, dēļu apšuvuma kaltās naglas, eņģes un rokturi.

 Ir saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja darbu veikšanai.

2018. gada budžetā šī mērķa sasniegšanai finanšu līdzekļi  netika piešķirti, tāpēc   Līksnas pagasta pārvalde uzsāka ziedojumu vākšanu, lai saglabātu kapliču un nepasliktinātu būves tehnisko stāvokli.

Izsakām  vislielāko PALDIES  visiem labas gribas cilvēkiem par saziedotajiem   2503,44 euro.