Informācija par ceļa uzturēšanas darbu veikšanu

Informējam, ka Līksnas pagasta pārvalde 26.09.2016.  noslēdza līgumu ar SIA ”BauForm” par pašvaldības ceļa ”V713 – Klinģerieši” posma no 0,000 km līdz 0,170 km uzturēšanas darbu veikšanu. Uzturēšanas darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem plānots pabeigt līdz 30.11.2016.

Uzturēšanas darbu veikšanas laikā ir iespējami satiksmes un ātruma ierobežojumi.