Informācija par pašvaldības ceļu posmu atjaunošanu

Informējam, ka Līksnas pagasta pārvalde 29.05.2017.  noslēdza līgumu ar SIA ”BauForm” par plūdu seku likvidēšanu šādos pašvaldības ceļu posmos:

Nr. 68-22 „Ribaki – Aužguļāni” no  0,465 km līdz 0,630 km;

Nr. 68-22 „Ribaki – Aužguļāni” no 2,180 līdz 2,230 km;

Nr. 68-34 „Ribaki- Ribaki” no 0,150 km līdz 0,210 km;

Nr. 68-10 „Kalniški – Siena miltu kalte” no 0,760 km līdz 0,920 km;

Nr. 68-15 „Sterikāni – Borski” no 0,320 līdz 0,410;

Nr. 68-15 „Sterikāni – Borski” no 0,740 līdz 0,840;

Kā arī tiks atjaunots Daugavas ielas posms pie Līksnas dīķa un likvidēti bebru radītie ceļu seguma bojājumi.

Darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem plānots pabeigt līdz 30.06.2017.

Remontdarbu veikšanas laikā ir iespējami satiksmes un ātruma ierobežojumi.