Kapusvētki Līksnas draudzes kapsētās

3. augusts Patmaļu kapos plkst. 13:00
17. augusts Vaikuļānu kapos plkst. 12:00
                        Koķinišķu kapos plkst. 13:30

24. augusts Mukānu kapos plkst. 12:00
                      Motivānu kapos plkst. 13:30

31. augusts Mīšteļu kapos plkst. 12:00