Kontakti

LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. LV90000078763
Daugavas iela 8, Līksna, Daugavpils nov. LV- 5456
Tālr. 65475572, mob. t. 26590341, fakss 65449008
e- pasts: parvalde@liksna.lv

Darba laiks
Pirmdiena: 8:30 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 16:30
Ceturtdiena: 8:00 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 15:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 12:30

Pagasta pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Administrācija
 Pārvaldes vadītāja  Biruta Ozoliņa 65475564
 Galvenā grāmatvede  Anita Ozola  65467012
 Grāmatvede-kasiere  Aiga Ķeire  65467012
 Lietvedības pārzine Ināra Keviša  65475572
 Zemes lietu speciālists (Līksna, Vabole, Nīcgale, Kalupe)  Žanis Smilgins  65475855
 Jaunatnes lietu speciāliste Zane Ozola
 Sporta pasākumu organizators  Aldis Rokjāns
Dzīvokļu un komunālais dienests
 Dzīvokļu un komunālā dienesta vadītājs  Andris Kevišs  65475581
 Traktora vadītājs  Jānis Veliks
 Autobusa vadītājs  Juris Jonāns
 Autobusa vadītājs  Andrejs Kupšāns
 Palīgstrādnieks  Valdis Kudiņš
 Remontatslēdznieks  Aigars Teniss
 Kapsētu pārzinis  Aldis Rokjāns
Līksnas pagasta kultūras nams
 Kultūras nama direktore  Valentīna Korsiete  65475550
 Deju kolektīva vadītāja  Vilma Tāraude
 Vokālā ansambļa vadītāja  Diāna Laizāne
Bērnu amatierteātra kolektīva vadītāja Agnese Orbidāne
 Amatierteātra kolektīva vadītājs  Māris Korsiets
 Sieviešu apvienības “Saules taka” vadītāja  Marija Vingre
Līksnas pagasta bibliotēka
 Bibliotēkas vadītāja Elita Poļakova  65475235
Daugavpils novada Sociālais dienests
 Sociālā darbiniece  Elvīra Vorošena  65471414