Kontakti

LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. LV90000078763
Daugavas iela 8, Līksna, Augšdaugavas nov. LV- 5456
Tālr. 65475572, mob. t. 26590341, fakss 65449008
e- pasts: parvalde@liksna.lv

Darba laiks
Pirmdiena: 8:30 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 16:30
Ceturtdiena: 8:00 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 15:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 12:30

Pagasta pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Administrācija
Pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa 65475564

26590341

biruta.ozolina@liksna.lv

parvalde@liksna.lv

Lietvedības pārzine Ināra Keviša 65475572

inara.kevisa@liksna.lv

Zemes lietu speciālists (Līksna, Vabole, Nīcgale, Kalupe) Žanis Smilgins 65475855

zanis.smilgins@augsdaugavasnovads.lv

Sporta pasākumu organizators Aldis Rokjāns
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Andris Kevišs mob. 26321365
Traktora vadītājs Jānis Veliks
Autobusa vadītājs Juris Jonāns
Autobusa vadītājs Andrejs Kupšāns
Palīgstrādnieks Valdis Kudiņš
Remontatslēdznieks Aigars Teniss
Kapsētu pārzinis Aldis Rokjāns
Līksnas pagasta kultūras nams
Kultūras darba vadītāja Sintija Giptere mob. 26065446

sintija.giptere@liksna.lv

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Daugaveņa” vadītāja Kristīne Vasiļevska
Sieviešu vokālā ansambļa “Elēģija” vadītāja Kornēlija Lapkovska
Bērnu vokālā ansambļa “DoReMi” vadītāja Anastasija Lukašenkoka
Bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” vadītāja Ināra Podniece
Amatierteātra “Maskas” vadītājs Māris Korsiets
Aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” vadītāja Marija Vingre
Līksnas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja Elita Poļakova 65475235

biblioteka@liksna.lv

Augsdaugavas novada Sociālais dienests
Sociālā darbiniece Elvīra Vorošena 65471414; 26799686

elvira.vorosena@liksna.lv