Kontakti

LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. LV90000078763
Daugavas iela 8, Līksna, Augšdaugavas nov. LV- 5456
Tālr. 65475572, mob. t. 26590341, fakss 65449008
e- pasts: parvalde@liksna.lv

Darba laiks
Pirmdiena: 8:30 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 16:30
Trešdiena: 8:00 – 16:30
Ceturtdiena: 8:00 – 16:30
Piektdiena: 8:00 – 15:30
Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 12:30

Pagasta pārvaldes vadītājas iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Administrācija
 Pārvaldes vadītāja  Biruta Ozoliņa  65475564

26590341

biruta.ozolina@liksna.lv

parvalde@liksna.lv

 Lietvedības pārzine  Ināra Keviša  65475572

inara.kevisa@liksna.lv

 Zemes lietu speciālists (Līksna, Vabole, Nīcgale, Kalupe)  Žanis Smilgins  65475855

zanis.smilgins@augsdaugavasnovads.lv

 Sporta pasākumu organizators  Aldis Rokjāns
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļa
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs  Andris Kevišs  65475581
 Traktora vadītājs  Jānis Veliks
 Autobusa vadītājs  Juris Jonāns
 Autobusa vadītājs  Andrejs Kupšāns
 Palīgstrādnieks  Valdis Kudiņš
 Remontatslēdznieks  Aigars Teniss
 Kapsētu pārzinis  Aldis Rokjāns
Līksnas pagasta kultūras nams
 Kultūras nama direktore  Sintija Giptere  65475550

sintija.giptere@liksna.lv

 Deju kolektīva vadītāja  Kristīne Vasiļevska
 Vokālā ansambļa vadītāja  Diāna Laizāne
 Bērnu amatierteātra kolektīva vadītāja  Agnese Orbidāne
 Amatierteātra kolektīva vadītājs  Māris Korsiets
 Sieviešu apvienības “Saules taka” vadītāja  Marija Vingre
Līksnas pagasta bibliotēka
 Bibliotēkas vadītāja  Elita Poļakova  65475235

biblioteka@liksna.lv

Augsdaugavas novada Sociālais dienests
 Sociālā darbiniece  Elvīra Vorošena  65471414

elvira.vorosena@liksna.lv