Kultūras nams

Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts,
Augšdaugavas novads, LV – 5456

Kultūras nama direktore:
Sintija Giptere

tālr.: 65475550

mob.tālr. 26065446

e-pasts: sintija.giptere@liksna.lv

Konti sociālajos tīklos:

https://www.facebook.com/LiksnasKN/
http://www.draugiem.lv/liksnaskn/

https://kulturasdati.lv/lv/kulturas-centri/liksnas-pagasta-kulturas-nams

 

Direktores pieņemšanas laiks:
Pirmdiena           15:00 – 17:00
Piektdiena          13:00 – 15:00

Pakalpojumi:

Bezmaksas pakalpojumi:

Dalība amtierkolektīvos: vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa”, amatierteātris “Maskas”, bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis”,  sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”.

Iespēja brīvprātīgi darboties pasākumu organizēšanas procesā.

 

Dokumenti:

Kultūras nama reglaments 

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2020. gadu

Līksnas kultūras nama darbības pārskats par 2019. gadu

Atskaite par paveikto 2018.gadā

Drošības noteikumi amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem Līksnas pagasta kultūras nama telpās

Līksnas pagasta kultūras nama Iekšējās kārtības noteikumi amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem

Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības noteikumi Līksnas pagasta kultūras nama organizētajos pasākumos

Līksnas pagasta kultūras nama iekšējās kārtības noteikumi 

 

 

Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

VPDK „Daugaveņa”

Vadītāja Kristīne Vasiļevska

Mēģinājumi notiek: Piektdienās, no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00

Piedāvājums:

Latviešu un cittautu dejas programmas (15 – 40 min.)

Sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”

Vadītāja

Mēģinājumi notiek:

Otrdienās, no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00

Piedāvājums:

koncertprogrammas latviešu tautas un komponistu dziesmas a capella, ar instrumentu  un fonogrammas izpildījumā (10 – 20 min.)

Amatierteātris „Maskas”

Vadītājs Māris Korsiets

Mēģinājumi notiek:

Piektdienās, no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00

 

Bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs „Sprīdītis”

Vadītāja Ināra Podniece 

Mēģinājumi notiek:

Piektdienās, no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.30

 

Aktīvo sieviešu apvienība „Saules taka”

Vadītāja Marija Vingre

Mēģinājumi notiek:

Ceturtdienās, no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00

Piedāvājums: radošo darbnīcu un labdarības akciju organizēšana, Līksnas pagasta prezentācija festivālos.