Kultūras nams

Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts,
Daugavpils novads, LV – 5456

KN direktore:
Valentīna Korsiete
tālr.: 65475550

e-pasts valentina.korsiete@liksna.lv

Konti sociālajos tīklos:
http://www.draugiem.lv/liksnaskn/
https://twitter.com/LiksnasKN
https://www.facebook.com/pages/Līksnas-KN
http://www.youtube.com/user/LiksnasKN

Kultūras nama darba laiks:
Pirmdiena        12:30 –– 21:00 Pirmdiena*      Brīvdiena
Otrdiena          10:00 ––18:30
Trešdiena         10:00 ––18:30
Ceturtdiena     11:30 –– 20:00
Piektdiena       12:30 – 21:00

Pusdienu pārtraukums 14:00 – 14:30

* Ja pasākumi notiek brīvdienās vai svētku dienās

Direktores pieņemšanas laiks:
Otrdiena              15:00 – 17:00
Piektdiena          15:00 – 19:00

Pakalpojumi:

Bezmaksas pakalpojumi:

Dalība amtierkolektīvos: Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa”, amatierteātris “Maskas”, bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis”, vokālais ansamblis “Elēģija”, aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”; Iespēja brīvprātīgi darboties pasākumu organizēšanas procesā.

 

Dokumenti:

Kultūras nama reglaments 

Līksnas kultūras nama darbības pārskats par 2019. gadu

Atskaite par paveikto 2018.gadā

Drošības noteikumi amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem Līksnas pagasta kultūras nama telpās

Līksnas pagasta kultūras nama Iekšējās kārtības noteikumi amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem

Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības noteikumi Līksnas pagasta kultūras nama organizētajos pasākumos

Līksnas pagasta kultūras nama iekšējās kārtības noteikumi 

 

 

Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

VPDK „Daugaveņa”

Vadītāja Vilma Tāraude

Kontakttālrunis: 65475550

E-pasts: vilmuks@inbox.lv

Mēģinājumi notiek: Piektdienās, no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00

Piedāvājums: Latviešu un cittautu dejas programmas (15 – 40 min.)

Sieviešu vokālais ansamblis „Elēģija”

Vadītāja Diāna Laizāne

Kontakttālrunis: 28660695

E-pasts: parvalde@liksna.lv

Mēģinājumi notiek: Otrdienās, no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00

Piedāvājums:

  • koncertprogrammas latviešu tautas un komponistu dziesmas a capella, ar instrumentu  un fonogrammas izpildījumā (10 – 20 min.)
  • Uz ansambļa bāzes izveidotais duets „Padod stīgu!” piedāvā koncertprogrammas dažādiem pasākumiem (15-40 min.)

Amatierteātris „Maskas”

Vadītājs Māris Korsiets

Kontakttālrunis: 65475550

E-pasts: korsiets@gmail.com

Mēģinājumi notiek: Piektdienās, no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00

 

Bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs „Sprīdītis”

Vadītāja Agnese Orbidāne 

Kontakttālrunis: 65475550

Mēģinājumi notiek: Piektdienās, no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.30

 

Aktīvo sieviešu apvienība „Saules taka”

Vadītāja Marija Vingre

Kontakttālrunis: 65475550

E-pasts: silvijasproge@inbox.lv

Mēģinājumi notiek: Ceturtdienās, no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00

Piedāvājums: radošo darbnīcu un labdarības akciju organizēšana, Līksnas pagasta prezentācija festivālos