Kultūras pieminekļi

Pieminekļu vērtības grupa

Pieminekļu veids

Pieminekļu nosaukums

Pieminekļu atrašanās vieta

Pieminekļu (notikumu) datējums

 Valsts nozīmes  Arheoloģija Jaunušānu kapi Līksnas pag. Jaunušāni  
 Valsts nozīmes  Māksla Ērģeles Līksnas katoļu baznīca

 1931. g.

 Valsts nozīmes  Arheoloģija Muncišķu senkapi (Mēra kapi) Līksnas pag. Muncišķi  
 Valsts nozīmes  Arheoloģija Senkapi Līksnas pag. Ribaki  
 Valsts nozīmes  Arheoloģija Līksnas muižas kapela Līksnas pag. Līksnā

 1880. g.

 Valsts nozīmes  Arheoloģija Līksnas stacija Līksnas pag. Līksnas stacija

 1870. g.

 Valsts nozīmes  Māksla Biktskrēsls Līksnas katoļu baznīca

 16.gs.

 Valsts nozīmes  Arheoloģija Līksnas katoļu baznīca Līksnas pag. Vaikuļāni

 1912.g.