Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Daugavpils novada komiteja turpina darbu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

2019. gadā trūcīgas un maznodrošinātas personas var saņemt  Eiropas Atbalsta fonda pārtikas preču komplektus  un higiēnas preču komplektus, kā arī piedalīties papildpasākumos, balstoties uz pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtas izziņas pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību –individuālos mācības piederumus un skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 (ieskaitot) gadiem) kā arī bērniem līdz 2 gadu vecumam papildus pārtikas paku mazuļiem un higiēnas paku mazuļiem.

Projekta ietvaros tiek piedāvātas nodarbības savas situācijas uzlababošanai, informatīvi pasākumi par papildu iespējām saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanā, praktisku sadzīves iemaņu apgūšanā.

2019.gada 14.februārī Līksnas pagastā notikušā  apmācoši-informatīvā papildpasākuma   mērķis bija apgūt internetbankas lietošanas prasmes, elektrības patēriņa rādītāju nodošanas iespējas .

Papildpasākumu vadīja Daugavpils novada sociālā darbiniece Elvīra Vorošena. Pasākumā piedalījās 18 Līksnas pagastā dzīvojošie  darba meklētāji. Nodarbības laikā tika dalībnieki tika iepazīstināti  ar interneta lietošanas iespējām, Elektrum mājas lapas piedāvātās iespējas. Daži no dalībniekiem veica reģistrāciju Elektrum mājas lapā, lai nākošos elektrības patēriņa rādītājus varētu nodot elektroniski, izmantojot publisko internetu, kas pieejams visiem iedzīvotājiem.

Ar lielu interesi tika skatīts portāls Latvija.lv, apskatīti tajā piedāvātie e-pakalpojumi, kā arī ziņu portāli.