Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Daugavpils novada komiteja uzsākusi darbu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām nodrošinātos pārtikas preču komplektus var saņemt, kā arī piedalīties papildpasākumos, tikai trūcīgas vai ārkārtas krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 (neieskaitot) gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 (ieskaitot) gadiem).—–

Projekta ietvaros tiek piedāvātas nodarbības savas situācijas uzlabošanai, informatīvi pasākumi par papildu iespējām saņemt atbalstu ikdienas problēmu risināšanā, praktisku sadzīves iemaņu apgūšanā.

2016.gada 10.februārī Līksnas pagastā notikušā  apmācoši-informatīvā papildpasākuma   mērķis bija apgūt pirmās palīdzības iemaņas, lai nepieciešamības gadījumā cietušajam vai saslimušajam dzīvībai, veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā, sniegt palīdzību , neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.

Papildpasākumu vadīja jaunsardzes instruktors Jānis Mežulis. Pasākumā piedalījās 38 Līksnas pagastā dzīvojošie  darba meklētāji. Nodarbības laikā tika dalībnieki tika iepazīstināti  ar atdzīvināšanas pasākumiem, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanas veidiem, pārsēju uzlikšanas veidiem un citām pirmās palīdzības prasmēm. Dalībnieki labprāt piedalījās praktiskajās nodarbībās.

Nākošais papildpasākums “Kustību un fiziskās aktivitātes- veselības ķīla” trūcīgajām personām notiks 2016.gada 15.februārī plkst.10.00 Līksnas bērnu un jauniešu centrā “Kopā”.

 Fotogrāfijas skatīt Galerijā