Līksnieši sakopa Vaikuļānu kapsētu

Šogad Līksnas pagasta pārvalde aicināja talkot Vaikuļānu kapsētā. Kopā talkoja 72 talcinieki, aktīvi piedalījās arī jaunieši. Vaikuļānu kapos  novākti 18 bīstami koki, sazāģēti un aizvesti , sakopta kapsēta. Bez tam Muižas parkā iestādīti 22 jauni- dažādu retu šķirņu koki un krūmi- katalpa, sniegpārsliņu koks, apelsīnu koks, valriekstu koks, tulpju koks dažādu šķirņu pīlādži u.c.  Pagasta teritorijā savākti 150 maisi atkritumu. Talkoja Vaboles vidusskolas skolēni, savācot atkritumus gar valsts ceļu, kā arī d/s “Ļūbaste” vasarnieki talkoja, savācot atkritumus gar pagasta ceļu pretī vasarnīcām.