Lielā Talka Līksnā

Aicinām Līksnas pagasta iedzīvotājus 22. aprīlī piedalīties Lielajā Talkā un sakopt Kultūras mantojuma objektu-  bijušo  Līksnas mācītājmuižas dzīvojamo ēku un tās apkārtni Jaunatnes ielā 9, Līksnā.

Pulcēšanās plkst. 9.00

Lūgums līdzi ņemt darbarīkus (grābekli, zāģi). Visi talcinieki ar cimdiem tiks nodrošināti.

Sieviešu apvienība “Saules taka” pēc talkas talciniekus cienās ar pusdienām.

Talkas koordinatore Elvīra Vorošena tālr. 65471414