Līksnā tika iedejota vasara!

 

Šī gada 7. maijā Līksnas Muižas parkā norisinājās Līksnas pagasta svētki – ģimeņu diena “Līksnas bērni danci veda Daugaviņas maliņā!”. Līkumotā Daugava uz Līksnu bija atvedusi visaktīvākos deju kolektīvus, kuri pārstāv Latvijas vietas – pilsētas, ciemus, kas atrodas Daugavas krastos, lai pulcētos uz pirmo Daugavas krastu deju kolektīvu sadraudzības sadanci!

Sadraudzības sadancī kopā sadejojās JDK Pavediens (Rīga) un VPDK Luste (Stopiņu novads) vadītāja Ieva Sīle ; VPDK Liepavots (Koknese)  vadītāja Inta Balode, DK Daugavietes (Jēkabpils) vadītāja Vika Vanaga; VPDK Latiņš (Jersika) vadītāja Ināra Praņevska; VPDK Ezerzvani (Svente) Vadītāja Oksana Petaško; VPDK Dviete (Dvietes pagasts) vadītāja Anita Meikšāne; JDK Leiļi (Daugavpils) un VPDK Līksme (Daugavpils novads) vadītāja Aija Daugele; breika deju skola Factory Kingz (Daugavpils) vadītājs Andžejs Začiņajevs un VPDK Daugaveņa (Līksnas pagasts) vadītāja Vilma Tāraude!

Pasākuma ietvaros Līksnas pagasta kultūras nama bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis” aicināja apmeklēt pirmizrādi M. Horna “Pasaku mežā”, kolektīviem un ģimenēm norisinājās intelektuālas un radošas  aktivitātes. Sportiskas aktivitātes norisinājās  šķēršļu joslā, kuru “Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena” izveidoja, īstenojot Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības “Kaimiņi” (finansējums Eiropas Zivsaimniecības fonds) atbalstīto projektu “Tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumu dažādošana Līksnas pagastā”.

Pasākuma noslēgumā tika iedejota vasara pirmajā brīvdabas ballītē. Paralēli visām aktivitātēm kultūras nama gaitenī varēja apskatīt izstādi “Līksnas pagasts fotogrāfijā”, kurā izstādīti līksniešu un Līksnas draugu fotografēti dabas skati.

Pasākuma rīkotāji izsaka lielu pateicību visiem kolektīviem, kuri piedalījās koncertā, palīdzēja organizatoriskos jautājumos un ar savu klātbūtni atbalstīja pasākuma norisi!

Krāsim spilgtākās vasaras emocijas Līksnā!

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Pinupe

Līksnas pagasta kultūras nama direktore