Līksnas muižas parkam ir noteiktas jaunas apmeklētāju cenas

Līksnas muižas parkam ir noteiktas jaunas apmeklējuma cenas, kas stāsies spēkā no 1.aprīļa. Līksnas muižas parka apmeklējuma cenā būs iekļauti gida pakalpojumi, kas tiks sniegti pēc pieteikšanās. Iegādāties ieejas biļetes un pieteikt gida pakalpojumus varēs Līksnas pagasta pārvaldē. Gūtie ienākumi tiks izlietoti Muižas parka apsaimniekošanas izdevumu segšanai.—–

Ar izcenojumiem var iepazīties zemāk pievienotajā tabulā.

Līksnas muižas parku bez maksas varēs apmeklēt:
– Līksnas pagasta administratīvajā teritorijā deklarētām personām;
– Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkniem;
– Daugavpils novada un Līksnas pagasta pārvaldes parkā rīkoto pasākumu dalībniekiem.

Kontakti:
Līksnas pagasta pārvalde
Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tel. (+371) 65475572, e-pasts: parvalde@liksna.lv