Līksnas pagasta bibliotēkā notika Rainim un Aspazijai veltīta “Dzejas pēcpusdiena”

Rudens ir laiks, kad daba sāk “krāsoties” košās krāsās un šis ir laiks, kad vakari kļūst “garāki” un vairāk var pievērsties grāmatu lasīšanai. Septembris ir dzejas mēnesis, tādēļ 2015.gada 26.septembrī Līksnas pagasta bibliotēkā tika rīkota “Dzejas pēcpusdiena”, kas bija veltīta Rainim un Aspazijai (2015.gads pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu).—–

Rainis un Aspazija sava dzīves gājuma laikā bija daudz iespējuši un daudz no tā atstājuši nākamajām paaudzēm, bet šī pasākuma galvenais mērķis bija – aplūkot un atcerēties šo autoru populārākos dzejoļus. Pasākumam tika izstrādāti uzdevumi, kuru izpildei bija nepieciešamas zināšanas par Raiņa un Aspazijas populārākajiem bērnu dzejoļiem. Un, kurš gan neatceras skolā mācīto Raiņa dzejoli “Grāmata” vai Aspazijas dzejoli “Circenīša Ziemassvētki”? Tik jauki un mīļi tie palikuši atmiņā! Šo dzejnieku darbi ir iemūžināti arī ļoti skaistās dziesmiņās, piemēram, “Mākonīts un Mākonīte” (vārdu autors: Rainis), “Circenīša Ziemassvētki” (vārdu autore: Aspazija).

 “Dzejas pēcpusdienas” pasākums ļāva saprast, ka Rainis un Aspazija ir atstājuši ļoti skaistu mantojumu citām paaudzēm, kura vērība ir nezūdoša. Viņu dzejoļu vārdi arī mūsdienās spēj sasildīt kāda skumja bērniņa sirsniņu.

 

Paldies “Dzejas pēcpusdienas” apmeklētājiem!

 

Līksnas pagasta bibliotēkas vadītāja Evita Dzalbe