Līksnas pagasta iedzīvotāji piedalījās Lielajā talkā “Es piederu nākotnei!”

  27. aprīlī Līksnas pagasta iedzīvotāji piedalījās Lielajā talkā “Es piederu nākotnei!”. Tā ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība , kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Šogad visi kopā sakopām stāvvietu pie Koša ezera, kaut arī tā nav pašvaldības teritorija, jo īpašnieks par to neizrāda interesi , kā arī savācām atkritumus gar pagasta pašvaldības ceļiem.

  Talkā piedalījās 38 dalībnieki un savāca 240 maisus ar atkritumiem.

Noslēgumā bija gandarījuma sajūta par padarīto darbu un atkal tīro atpūtas vietu Līksnas pagasta teritorijā. Cerēsim, ka tā netiks atkal pēc neliela laika piesārņota.

   Paldies visiem čaklajiem talcēniem!