Līksnas pagasta jauniešiem vasara iesākās ar nometni “Teātra skola”

  Biedrība “Līksnas jauniešu kopiena”, pateicoties Daugavpils novada jaunatnes projekta “Attīsti sevi” finansiālajam atbalstam, no 03.06.-06.06. organizēja dienas nometni “Teātra skola”. Tajā piedalījās 20 Līksnas pagasta jaunieši. Šīs nometnes mērķis bija organizēt dienas nometni, kurā tiek veicinātas jauniešu radošās spējas, pielietojot neformālās izglītības metodes. Nometne norisinājās četras dienas.

03.06.19. Pirmā nometnes diena “Skatuves runa”, “Stils un make-up”.

 Vieslektors- Daugavpils teātra aktieris Egils Viļumovs jauniešiem pastāstīja un iepazīstināja ar svarīgākajiem noteikumiem, runājot publikas priekšā, iepazīstināja ar stila un veiksmīga make-up pamatiem.

04.06.19. Otrā nometnes diena “Aktiermeistarība”.

 Vieslektors-Daugavpils teātra aktieris Māris Korsiets ļāva mazliet ieskatīties teātra aizkulisēs, jaunieši varēja iejusties aktiera tēlā, paši sacerēt īsus skečus par noteiktu tēmu, tos prezentēt arī pārējiem.

05.06.19. Trešā nometnes diena “Skatuves kustība”.

 Vieslektore- Daugavpils teātra deju trupas dejotāja Anna Blakunova jauniešus izkustināja un palīdzēja atbrīvoties, vairāk iepazīt sevi un paļauties uz citiem, kā arī dienas gaitā kopīgi iemācījās deju. To pēc tam prezentēja pēdējā nometnes noslēguma dienā.

06.06.19. Ceturtā diena- nometnes noslēguma diena.

  Jauniešiem bija iespēja izvēlēties dažādas latviešu tautas pasakas un tās insecenēt. Noslēguma dienā visiem tika pasniegti apliecinājumi par dalību nometnē.

  Lielu paldies vēlamies teikt Līksnas pagasta pārvaldei par atbalstu, īpašu paldies Valentīnai Korsietei un Elvīrai Vorošenai, kā arī brīvprātīgajiem jauniešiem par palīdzību nometnes plānošanā un organizēšanā.

Informāciju sagatavoja

Līksnas pagasta jauniete Linda Podniece

Fotogrāfiju autore

Zane Ozola