Līksnas pagastā nonāca LATVIJAS TAUTAS SAIMES GRĀMATA

31. janvārī Latvijas Tautas Saimes grāmata, kas ceļo no pagasta uz pagastu, nonāca arī pie mums – Līksnā. Tajā savas pārdomas un novēlējumus Latvijai 100 gadu jubilejā ierakstīja Līksnas pamatskolas bijusī latviešu valodas  skolotāja B. Marcinkeviča, Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja B. Ozoliņa, Līksnas VPDK “Daugaveņa” vadītāja V. Tāraude un Līksnas aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” dalībniece B. Ondzule.