Līksnas pagastā notika jauniešus bezmaksas dienas nometne “Citāda kultūra”!

 

Daugavpils novada projektu konkursa „Attīsti sevi” rezultātā Līksnas pagastā notika biedrības “Līksnas jauniešu kopiena” dienas nometne “Citāda kultūra”. Nometnē piedalījās 20 dalībnieki galvenokārt no Līksnas pagasta, kā arī no blakus – Vaboles pagasta un Daugavpils, kuri vasaras brīvlaikā dzīvo pie radiem Līksnā.

Nometne norisinājās no 28. līdz 31. jūlijam.

Nometnes laikā, izmantojot neformālās izglītības metodes, jaunieši ieguva zināšanas un praktiskās prasmes par:

1. Lielformāta zīmējumu izveidi– kopā ar mākslinieci Anitu Karpenko uz finiera plāksnēm tika izveidots zīmējums – fotosiena “Laipni Lūdzam Līksnā!”, uz kuras attēlots grāfu Plāteru pāris. Zīmējumam ir izgrieztas sejas – kurās varēs ikviens parka apmeklētājs ielikt savu seju un fotografēties. Zīmējums novietots iebraucot Līksnas Muižas parkā. Fotosienai aizmugurē atrodami jauniešu vārdi un uzvārdi, kuri veidoja šo zīmējumu;

2. Koka medaļu izveidi – dedzināšana kokā – jaunieši uz koka medaļām izdedzināja latvju zīmes, kuras pēc tam tika iekārtas Līksnas parka objektā “Latvju zīmju koks”;—–

3. Mājas interjera priekšmetu darbnīca –  katrs jaunietis izpaudās radoši un veidoja sev tīkama dizaina pulksteņus un foto rāmjus. Foto rāmji un pulksteņi no 3.08. – 30.08. izvietoti un apskatāmi izstādē Līksnas pagasta kultūras namā. Pēc izstādes beigām īpašnieks varēs paņemt izveidoto lietu sev;

4. Ģitāras muzicēšanas pamatiem – Jaunieši tika iepazīstināti ar ģitārspēles pamata akordiem, pēc nodarbības dalībnieki spēja kopīgi nospēlēt dziesmu “Vējš aiziet raudādams”. Ģitārspēles pamatus palīdzēja apgūt Līksnas pagasta kultūras nama grupas “Padod stīgu!” dalībniece Dace Pinupe;

5. Improvizācijas teātri- jaunieši attīstīja savas improvizācijas prasmes kopā ar Līvānu jauniešu amatierteātra vadītāju Oskaru Bērziņu;

6. Pārgājiena organizēšanu- pārgājiena laikā jaunieši saliedējās, uzlaboja iemaņas un zināšanas par izdzīvošanas pamatiem āra apstākļos – ugunskura kurināšana, telts uzsliešana, orientēšanās dabā, kartes lasīšana.

Savukārt 31. jūlijā notika nometnes noslēguma pasākums, kur nometnes dalībnieki parādīja iegūtās prasmes vadot darbnīcas citiem bērniem un jauniešiem. Vakarā notika volejbola turnīrs, kur 1. vietu ieguva komanda „Steps”, kuru pārstāvēja Līksnieši Guntars Ķeirs un Oļegs Čukrejevs , 2. Vietu ieguva komanda „2. vieta”, pārstāvji Ervīns Vaikulis un Juris Kostjaks, 3. vieta Vaboles pagasta jauniešu komandai „Gāze un bremze”, pārstāves Antra un Elza Bruņenieces.

Projekta īstenotāji izsaka lielu pateicību visiem nometnes dalībniekiem un pedagogiem par ideju īstenošanu, kā arī Daugavpils novada domei un Līksnas pagasta pārvaldei par finansiālo palīdzību.

Nometnes organizētāji atzīst, ka nepieciešams arī turpmāk plānot un īstenot šāda veida aktivitātes bērniem un jauniešiem vasaras sezonā, jo ar neformālām metodēm var labāk viņiem iemācīt dažādas lietas, kas vēlāk var noderēt turpmākajā dzīvē, izvēloties studijas, profesijas un hobijus.

 

Informāciju sagatavoja:

Sintija Giptere

nometnes projekta koordinatore

26065446; sintija.giptere@inbox.lv