Līksnas pagasta svētki

Līksnas pagasta svētki

  1. 08. 2018.

 

13.00  Svētku atklāšana.

*Pagasta iedzīvotāju kopīga fotografēšanās

akcijas Valsts Kultūrkapitāla Fonda projekta

“Fotoliecības”  ietvaros.

* Konkursa “Skaista mana tēva sēta” laureātu

apbalvošana.

* Pagasta dižģimeņu godināšana.

*  Fotoizstādes “Mana pastkastīte” atklāšana.

*  Pasākumu kuplinās Līksnas pagasta kultūras nama

amatiermākslu kolektīvi un viesu kolektīvi.

16.00   Izstādes “Līksnas skola laiku lokos” atklāšana,

tikšanās ar bijušajiem skolotājiem.

16.30   Kopīgs mielasts.

Visus priecēs Jēkabpils Tautas teātra aktieris un

dziedātājs Pēteris Draņevičs.

 

Pasākuma laikā darbosies bērnu piepūšamās  atrakcijas un

kafejnīca.

Lūdzam pieteikties par transporta nepieciešamību līdz 3.08. pa tālr. 26590341, 65475564.

 

22.00   Simtgades Zaļumballe. Spēlē “Rasa”.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts