Līksnas pagasts Daugavpils novada svētkos

Šogad novada svētki notika Naujenes pagasta Juzefovas parkā. Apciemojot mūsu stendu, varēja iegūt balvu atbildot uz jautājumiem par Līksnas pagastu, sasveicināties ar grāfu un grāfieni Plāteriem, kā arī iegūt savā īpašumā ārstniecības augu maisiņu, vispirms atpazīstot tos.
Neizpalika arī cienasts- Līksnas īpašais siers.
Paldies, par līdzdalību gan gatavojoties svētkiem, gan pašos svētkos visiem pašvaldības darbiniekiem, aktīvo sieviešu apvienībai “Saules taka”,A. Somai un J. Ozolam un vislielākais paldies Līksnas pagasta pārvaldes vadītājai Birutai Ozoliņai.