Līksnieši sakārtoja bijušās Līksnas pamatskolas telpas un apkārtni

Šogad atsaucoties uz Lielās Talkas saukli „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, līksnieši nolēma sakopt savas mīļās, nu jau 6 gadus slēgtās, Līksnas pamatskolas telpas un apkārtni. Talkā piedalījies 77 talcinieki, kas tika sadalīti 2 daļās – vieni strādāja telpās, izvāca salauztās mēbeles un sakārtoja klases, otrā grupa uzkopa apkārtni –  izcirta krūmājus, sagrāba lapas un novāca vecās puķes. Ēkā tika atrasti arī vairāki vēsturiski eksponāti, kas tika nodoti Līksnas novadpētniecības muzejā.—– 

Talkas laikā tika savākti 500 atkritumu maisi un 4 traktora piekabes ar salauztām mēbelēm, kas tiks sadedzinātas.

Talkas nobeigumā tradicionāli aktīvo sieviešu apvienība „Saules taka” bija sarūpējusi cienastu. Pēc labi padarītā darba, talcinieki kavējās atmiņās par Līksnas skolā pavadīto laiku. Šī gada talka bija vēl ražīgāka kā iepriekš. Mums prieks, ka mēs to paveicām.