Lūgums ziedot Patmaļu kapličas jumta seguma atjaunošanai

 

Daugavpils novada Līksnas pagastā atrodas Patmaļu kapliča. Tā ir Latgales reģionam nozīmīga kultūrainavu bagātinoša būve un labi saglabājies novadam raksturīgu 19. gadsimta koka kapliču paraugs. Kapliča ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis /Nr. 9145/. Kapličas datējums ir 1850. un 1884. gads.  Kapliča celta bez nevienas naglas. Tā ir neapšūtu tēstu koka baļķu taisnstūrveida plānojuma guļbūve. Virs ieejas daļas neliels tornītis ar krustu- iespējams, tas bijis zvanu tornis. Kapličai ir saglabājušās vēsturiskās koka durvis ar vairogtipa dēļu apšuvumu no ārpuses un oriģinālas durvju apkalumu detaļas, dēļu apšuvuma kaltās naglas, eņģes un rokturi.

Kapličas apsaimniekošanu veic Līksnas pagasta pārvalde. Veicot kapličas apsekošanu, konstatēts jumta seguma bojājums, lietus laikā tiek bojātas jumta koka konstrukcijas. Ir nepieciešama steidzama jumta seguma nomaiņa.

Lai saglabātu kapliču un nepasliktinātu būves tehnisko stāvokli, Līksnas pagasta pārvalde uzsāk ziedojumu vākšanu jumta seguma nomaiņai. Ir saņemta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja darbu veikšanai.

Atbilstoši veicamo darbu tāmei, nepieciešami 6817  EUR.

Ziedojumus iespējams veikt  gan ar pārskaitījumu, gan skaidrā naudā. Ziedojumu kaste ar norādi- Ziedojumi Patmaļu kapličas atjaunošanai, atrodas Līksnas pagasta pārvaldes telpās.

Ziedojumu konta bankas rekvizīti:

Līksnas pagasta pārvalde

Reģ. Nr. 90000078763

SEB BANKA

LV39UNLA0050004339832

Ar norādi “Patmaļu kapličas  atjaunošanai”

 

Paldies par sniegto atbalstu!