Noslēdzās metu konkurss „Meta „Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanai” izstrāde”

Līksnas pagasta pārvalde rīkoja metu konkursu „Meta „Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanai” izstrāde”.

Konkursa mērķis bija iegūt iespējamās arhitektūras un plānojuma ideju skices un priekšlikumus Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūvei, kā arī priekšlikumus piegulošās teritorijas funkcionālai izmantošanai, izvērtējot tajā esošo apbūvi un izveidojot piegulošo teritoriju par pievilcīgu publisko telpu,  kuru plānots īstenot  uz zemes gabala ar kadastra Nr. 44680050416. Risinājumam ir jābūt veiksmīgam gan no arhitektoniskā, funkcionālā, energoefektivitātes viedokļa,  gan no ekonomiskā viedokļa.—–

 Konkurss noslēdzās 14.10.2015. un līdz nolikumā norādītajam termiņam tika saņemti piedāvājumi no SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca” un Arhitektūrinženieru kompānija Arhis. Iesniegtos darbus izvērtēja Daugavpils novada domes izveidotā žūrijas komisija šādā sastāvā: Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa, Daugavpils novada domes būvvaldes vadītāja Nansija Tamane, Daugavpils novada domes būvvaldes būvinspektors Arvils Pundurs, Daugavpils novada domes Komunālās nodaļas vadītāja Olga Sokolovska, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, Daugavpils novada domes Juridiskās daļas juriskonsulte Diāna Laizāne,  arhitekts Aivars Melderis. Žūrijas komisijas locekļi individuāli vērtēja iesniegtos metus saskaņā ar nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem:  arhitektoniskais risinājums, plānojuma funkcionalitāte un racionalitāte, tehniskais risinājums un pielietojamie materiāli, objekta plānojuma un teritorijas labiekārtojuma atbilstība videi un saiknei ar vēsturisko Muižas parku un izmantošanas mērķim.  Žūrijas komisija, apkopojot metu konkursa rezultātus, par uzvarētāju atzina SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca”. 

Interesenti sīkāku informāciju par metu var iegūt Līksnas pagasta pārvaldē.