Noslēdzies konkurss “Lasītprieks 2015”

2015.gada 22.decembrī Līksnas pagasta bibliotēkā tika organizēts noslēguma pasākums konkursam “Lasītprieks 2015”,  kurā tika apbalvoti čaklākie grāmatu lasītāji.  —–Konkursa “Lasītprieks 2015” dalībnieki gada garumā lasīja grāmatas, pēc kuru izlasīšanas bija jāveic īss apraksts par to, kas grāmatā patika, kā arī jāattēlo tas zīmējumos. Čaklākās Līksnas pagasta bibliotēkas “Lasītprieks 2015” dalībnieces: Linda Podniece, Karīna Zolnerčika, Nellija Podniece.

 

 

Paldies visiem “Lasītprieks 2015” dalībniekiem par ieguldīto darbu!

 

 

Līksnas pagasta bibliotēkas vadītāja

Evita Dzalbe