Noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līksnas pagastā

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, Līksnas pagasta pārvalde noslēdza līgumu ar SIA „Eko Latgale” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, līguma darbības laiks no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam.

Daugavpils novada domes 10.03.2016. sēdē apstiprināja Līksnas pagasta teritorijā sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu 10,60 euro par 1 m3 (bez PVN).