Noteikta jauna īres maksa pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā

Līksnas pagasta pārvalde informē, ka ar Daugavpils novada domes 2016. gada 15. septembra lēmumu Nr. 776 ”Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā” ir noteikta jauna īres maksa par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu  īri:

dzīvojamā mājā Daugavas ielā 5 – 0,24 EUR/m2;

dzīvojamā mājā Jaunatnes ielā 20 – 0,27 EUR/m2;

dzīvojamā mājā Jaunatnes ielā 22 – 0,24 EUR/m2.

Lēmums  stāsies spēkā ar 2016.gada 1. novembri.