Pakalpojumi

Līksnas pagasta pārvaldes e-adrese

Par maksas pakalpojumu sniegšanu Līksnas pagastā

Par ūdensapgades un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Līksnas pagasta teritorijā /spēkā no 01.02.2015./

Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās

Par gāzes piegādes tarifa noteikšanu iedzīvotājiem, Daugavas ielā 5, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

Daugavpils novada domes 2010. gada 29. aprīļa lēmums Nr. 535 “Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā”

Daugavpils novada domes 2016. gada 10. marta lēmums Nr. 201 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 2010. gada 29. aprīļa lēmumā Nr. 535 “Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā” (spēkā ar 01.04.2016.)

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Līksnas pagasta teritorijā no 01.01.2011 (zaudējis spēku ar 01.02.2015)

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā no 01.01.2011. (zaudējis spēku ar 01.11.2016.)

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā (spēkā no 01.11.2016.)

Par gāzes piegādes tarifa noteikšanu iedzīvotājiem Daugavas ielā 5 Līksnas pagasta teritorijā no 01.02.2011

Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvokļu īpašniekiem Līksnas pagasta 525. km dzīvojamās mājās

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Līksnas pagasta teritorijā /525. km/

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā (spēkā ar 01.04.2016)

Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. gada 10. marta lēmumā Nr. 203 “Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Daugavpils novada Līksnas pagasta teritorijā” (spēkā no 01.01.2017.)

Par cieto sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu Līksnas pagasta teritorijā (zaudējis spēku ar 01.04.2016.)

Par ieejas maksas noteikšanu Līksnas muižas parka apmeklētājiem  (spēkā ar 01.04.2016.)

Apbedīšanas pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Aprūpe mājās (Daugavpils novada pašvaldība)
Būvatļaujas saņemšana (Daugavpils novada pašvaldība)
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Daugavpils novada pašvaldība)
Dzimšanas fakta reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu (Daugavpils novada pašvaldība)
Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu (Daugavpils novada pašvaldība)
Laulības reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Miršanas fakta reģistrācija (Daugavpils novada pašvaldība)
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Pabalsts skolēnu ēdināšanas apmaksai (Daugavpils novada pašvaldība)
Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Daugavpils novada pašvaldība)
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils novada pašvaldība)
Veselības aprūpes pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs Dzimšanas dienas pabalsts 90., 100 un vairāk dzīves gadu jubilejā (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām (Daugavpils novada pašvaldība)
Vienreizējs svētku pabalsts (Daugavpils novada pašvaldība)